Kinderpraktijk "De Loftrompet"              
 
           Speltherapie, Coaching en Educatie              

Speltherapie.

Spel laat zien wat er speelt. Spel is de taal van het kind. 

Oplossingen die spelend worden gevonden, neemt een kind mee naar het echte leven.

Speltherapie is een laagdrempelige, individuele vorm van psychotherapie voor kinderen van 3 tot 12 jaar, waarbij spel wordt gebruikt om een kind te begrijpen en het op eigen kracht weer vooruit te helpen.                      Volwassenen hebben geleerd dat praten kan helpen. Voor kinderen is het vaak nog te moeilijk of te bedreigend om te praten over wat hen dwars zit. Spelen is voor kinderen een natuurlijke en veilige manier om de wereld te ontdekken, om gevoelens te uiten en te verwerken. Spel is de taal van het kind. Zonder er over te hoeven praten kan een kind in zijn spel laten zien wat hem bezighoudt.

Speltherapie sluit aan bij de interesse en de belevingswereld van het kind. Het geeft het kind gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag. Het geeft het kind de gelegenheid zijn zelfhelende vermogen aan te spreken.

Het verloop van het therapieproces:

Voor elk kind is het therapieproces een uniek proces.                                                                                                          De beginfase van de therapie heeft als belangrijkste doel het opbouwen van een vertrouwensband. Het is een verkennende fase, zowel voor het kind als de therapeut. Vaak al in de eerste sessies maakt het kind de hulpvraag duidelijker of scherpt deze aan. Afhankelijk van het kind is mijn rol in deze fase bewust observerend. Ik wil namelijk kijken waar het kind zelf mee komt. Door te observeren en te luisteren kan het kind laten zien wat het nodig heeft. Ook kijk ik in deze fase naar de mogelijke hulpbronnen  die het kind laat zien.

De middenfase staat in het teken van verdieping en verwerking van de problematiek. Doordat de therapeutische relatie duidelijk is geworden voor het kind, biedt dit veiligheid om moeilijke of pijnlijke thema’s (verder) uit te spelen. De intensiteit van het spel neem toe. Een kind kan in spel langdurig stilstaan bij onverwerkte belevingen. Hetzelfde thema kan herhaaldelijk terugkeren in verschillende uitingsvormen. Dit kan gepaard gaan met regressie; in hun spel kunnen kinderen behoeftes inhalen waar ze eerder niet aan toe zijn gekomen. Daarnaast gaan kinderen in deze fase experimenteren met nieuw gedrag. Wat betreft het gedrag van uw kind kan dit tijdelijk in hevigheid toenemen. Mijn rol als therapeut verandert in deze fase. Ik pleeg meer interventies, speel mee, bied tegenspel, ondersteun en bekrachtig het kind in zijn oplossingen. Hierbij sluit ik ook in deze fase aan bij de behoefte van het kind. Soms kan dat structuur zijn, soms juist extra ruimte.

De eindfase breekt aan wanneer de intensiteit van het spel afneemt. Een kind heeft meer vertrouwen in de eigen gevoelens en mogelijkheden gekregen. In de beginfase van de therapie overheersten de problemen, in de eindfase geeft het kind aan ‘het gewone leven’ belangrijker te vinden. Als een kind voldoende veranderd en sterk genoeg is om zonder hulp verder te gaan of wanneer het doel is behaald en bouwen we de therapie af. Ter afsluiting volgt nog een laatste oudergesprek. Juist omdat het kind in de therapie heeft leren vertrouwen op de eigen mogelijkheden is het effect van de therapie langdurig. Hierdoor kan het kind in toekomstige situaties ook zijn eigen kracht gebruiken.

Interesse? Neem dan contact op via het aanmeldingsformulier.  Contact / Aanmelding/ Privacy policy