Kinderpraktijk "De Loftrompet"              
 
           Speltherapie, Coaching en Educatie              

Mijn naam is Saskia Looijen-Snoek, speltherapeut bij "De Loftrompet"

Als "loftrompetiste" /  speltherapeut ondersteun ik graag kinderen en ouders.

Ik geniet van de prachtige uitspraken en de eerlijkheid van kinderen en ben heel enthousiast over mijn vak.

Ik geloof sterk in het werken vanuit het zelf helende vermogen van elk kind. Spelen  is hierbij een geweldig middel omdat het de taal is van alle kinderen. Spelen kan een kind even in een wereld brengen waarin het kan ervaren en experimenteren zonder dat anderen daar wat van vinden. Het kind kan ontladen en als speltherapeut kan ik getuige zijn van zijn/haar belevingswereld. Spelen geeft een kind het gevoel van vrijheid. Alles kan en alles is oké. Op deze manier helpt spel het kind om zijn eigen krachten te ontdekken en zich van daaruit verder te ontwikkelen. 

In de speelkamer zorg ik voor een veilige, prettige plek waar kinderen zichzelf kunnen zijn. Samen bouwen we aan een basis van vertrouwen.

In mijn werk maar ik graag gebruik van waarderend onderzoek en oplossingsgericht kijken. Het kijken naar en waarderen van kwaliteiten en talenten zorgt voor positiviteit en daaruit ontstaat veerkracht. Waar veerkracht ontstaat, groeit de mogelijkheid tot het vinden van oplossingen,  het durven uitproberen van nieuw gedrag en het vertrouwen op dat het goed is zoals je bent. 

Mijn manier van ondersteunen heeft zich gevormd door mijn jarenlange ervaring als pedagogisch medewerkster op een kinder- en jeugdafdeling van een ziekenhuis, mijn werk binnen de jeugdpsychiatrie, mijn ervaring als trainer/coach van Blij met mij! en mijn ervaring als speltherapeut.

 Mijn naam is Anneke Vink en ik speel naast Saskia mee als “loftrompetiste”/ speltherapeut bij “De Loftrompet”.  Spelen staat voor mij onder andere gelijk aan helen, het zoekproces naar veerkracht en herstel in het kind. Dit vormt dan de basis voor verdere ontwikkeling. Spelen heeft ook alles te maken met delen, het delen van de beleveniswereld van het kind met mij, maar ook het delen en het samenwerken met opvoeders om samen op ontdekkingstocht te gaan om problemen op te lossen of een weg naar herstel in te slaan. Deze visie is hierboven al uitgebreider omschreven door Saskia. Samen hopen wij u en uw kind een stapje verder te helpen.

Mijn manier van werken is en wordt nog steeds beïnvloed en ondersteunt door mijn werk als groepsleerkracht. Daarnaast heb ik door verschillende opleidingen en cursussen, waaronder de opleiding tot speltherapeut, mij meer gespecialiseerd in het kunnen ondersteunen van de zorgvragen op verschillende terreinen (zowel sociaal als cognitief) van het individuele kind. Ik blijf mij verder daarin ook ontwikkelen door supervisie/intervisie en het volgen van verschillende nascholingen om zo ook de kwaliteit van mijn werk op peil te houden en te verdiepen. 

De Loftrompet heeft een samenwerkingscontract met kinderpsychologe Maaike Welle van "Praktijk Ontdek" in Geldermalsen. Wij hebben elke 6 weken contact om zo een 4 ogen-principe te hanteren. Daar waar nodig kijkt zij mee en voorziet ze ons van aanbevelingen.

Door bij- en na scholingen houden wij ons steeds op de hoogte van ontwikkelingen binnen ons vakgebied. Om daarnaast onze  kwaliteit als speltherapeut te waarborgen zijn wij aangesloten bij de beroepsvereniging voor speltherapeuten, FVB/NVVS en hebben wij regelmatig intervisie en supervisiegesprekken met collega's. Uiteraard met inachtneming van privacy.